Din webbläsare är inte kompatibel

Systemet kräver att du använder en nyare webbläsare.
Exempel på kompatibla webbläsare är Internet Explorer 8 och senare, Firefox, Google Chrome, Opera och Safari.

SUS stiftelser och donationer

Logga in

Börja med att logga in om du redan har ett konto registrerat i ansökningssystemet. Om du saknar ett konto så registrerat du dig genom att fylla i dina uppgifter under fliken ”Registrera konto” till vänster. Logga sedan in med dina inloggningsuppgifter för att skapa en ny ansökan. Ansökan sparas som påbörjad så länge den inte är inskickad och kan då fortfarande ändras. När ansökan väl är inskickad går det inte att göra några ändringar.


Observera att huvudsökande måste vara disputerad samt vid ansökningstiden utgång ha anställning eller stadigvarande arvodering inom Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund, laboratoriemedicin Malmö/Lund eller Psykiatri Skåne i Malmö/Lund.


Din sektionschef måste ge medgivande till din ansökan innan den skickas in.


Det är tillåtet att skriva ansökan på engelska.


För praktiska frågor om ansökan eller ansökningsförfarandet för SUS stiftelser och donationer vänligen kontakta handläggare Filippa Olofsson, Filippa.Olofsson@Skane.se, telefonnummer 046-17 28 58. För övergripande frågor om SUS stiftelser och donationer vänligen kontakta SUS forskningschef Ingemar Petersson, Ingemar.Petersson@skane.se, telefonnummer 072-199 82 65.


Ansökan öppnar den 4 februari 2019 och stänger den 10 mars 2019 kl 23:59. OBS! Ansökningar går inte att lämna in efter ovanstående tidpunkt eller ändra i när ansökan är inlämnad. Välkommen med din ansökan!